Unieważnienie aktualnych upoważnień do wykonywania polowania od 5.12.2021r.

Unieważnienie aktualnych upoważnień do wykonywania polowania od 5.12.2021r.

Wszelkie aktualnie wydane upoważnienia do odstrzału uchwałą zarządu stracą ważność w dniu 5.12.2021r. (niedziela). Upoważnienia te należy zdać do zarządu koła w ciągu 7 dni.

Od 6.12.2021r. obowiązywać będą nowe upoważnienia wraz z elektroniczną książką ewidencji polowań (EKEP).

Przypominamy o konieczności rejestracji konta w systemie KŁ – tutaj (wnioskujemy o role: myśliwy, użytkownik EKEP).

Po uruchomieniu EKEP zapis na polowanie indywidualne oraz jego rozliczenie będzie możliwe poprzez aplikację dostępną na telefon PZŁ EKEP oraz przez stronę www.

Myśliwi nie posiadający możliwości zapisu na polowanie oraz jego rozliczenia mogą tego dokonać prosząc o pomoc innego kolegę z koła dysponującego powyższą aplikacją.

Z upoważnienia zarządu KŁ Czajka Jedwabne
Marcin Krajewski