Historia

Rys historyczny

Wiosną 1971 r. w wyniku podziału Koła Łowieckiego „SARNA” w Wiźnie, powstało Koło Łowieckie, które przyjęło nazwę „CZAJKA” w Jedwabnem. W skład pierwszego Zarządu weszli: Zbigniew Kwiatkowski – prezes, Kazimierz Rejmer – łowczy, Eugeniusz Świątkowski – skarbnik, Ryszard Grądzki – sekretarz. Od początku istnienia do 1.04.2022r. Koło Łowieckie „Czajka” dzierżawiło dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 10 490 ha, polne z niewielkimi kompleksami leśnymi, położone w północno-wschodniej części powiatu łomżyńskiego. Obecnie dzierżawi obwód nr 114. Koło w pierwszych latach istnienia czerpało dochody głównie z odłowu zajęcy i kuropatw. Tylko w roku 1975/76 koło odłowiło na eksport 1600 kuropatw.

Gospodarka łowiecka

Obecnie członkowie koła podejmują wszelkie wyzwania zmierzające do utrzymania zadowalających stanów zwierzyny drobnej, zwłaszcza zajęcy i kuropatw, a w dalszej perspektywie wzbogacenie łowiska o bażanty, które od lat są zasiedlane bez większych efektów, ze względu na zwiększającą się liczbę krukowatych i lisów. W ramach utrzymania względnej równowagi biologicznej populacji, Zarząd koła organizuje polowania na drapieżniki. Podkreślenia wymaga również współpraca koła z rolnikami i władzami samorządowymi oraz władzami struktur łowieckich okręgu łomżyńskiego.

Wyróżnienia

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został Józef Grądzki. Koło Łowieckie wyróżnione zostało za wkład pracy przy budowie strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze, która jest własnością Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży.

Ważne wydarzenia

Tradycją koła jest organizowanie w uroczystej oprawie polowań z okazji obchodów dnia św. Huberta i polowań wigilijnych. Koło organizuje także polowania dewizowe, głównie na kuropatwy, które zaspokajają potrzeby finansowe naszego koła. W ramach doskonalenia umiejętności strzeleckich członkowie Koła „Czajka” uczestniczą w zawodach strzeleckich organizowanych przez Zarząd koła. Zawody odbywają się na strzelnicy w Czerwonym Borze. Reprezentacja koła corocznie bierze udział w zawodach okręgowych. Zapraszamy Kolegów na polowania do Koła Łowieckiego „Czajka” w Jedwabnem.