Obwody łowieckie

Koło dzierżawi obecnie jeden obwód nr 114 o powierzchni 4544ha.