Zarząd

Zarząd:

Kazimierz Kurkowski – Prezes
Grzegorz Pawłowski – Łowczy
Piotr Choiński – Skarbnik
Edward Skrodzki – Sekretarz

Komisja rewizyjna
Mieczysław Laskowski
Emil Pijanowski
Henryk Mańko