Zarząd

Zarząd:

Prezes Kazimierz Kurkowski 
 


Łowczy Grzegorz Pawłowski
Skarbnik Piotr Choiński


Sekretarz Edward SkrodzkiKomisja rewizyjna

Emil Pijanowski
Grzegorz Kozłowski
Henryk Mańko