Władze

Władze koła stanowi zarząd w składzie:

Prezes – kol. Kazimierz Kurkowski


Łowczy – kol. Grzegorz Pawłowski


Skarbnik – kol. Piotr Choiński


Sekretarz – kol. Edward Skrodzki