Zarząd

Zarząd:

Komisja rewizyjna
Mieczysław Laskowski
Emil Pijanowski
Henryk Mańko