Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży z dn. 22.11.2022r.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży z dn. 22.11.2022r.

Zgodnie z rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii z Łomży nasze koło otrzymało polecenie wykonania odstrzału sanitarnego 1 szt. dzika w obwodzie 114 do dnia 27.12.2022r.

Treść rozporządzenia.

Darz Bór,
Marcin Krajewski